Първата среща по проекта REACH YOUTH се проведе във Велес-Малага (Испания) на 10 и 11 декември 2019 г. По време на срещата бяха взети всички оперативни решения за реализиране на идеята и за озъществяване на работа с младежите. ЗА КАКВО ЩЕ РАБОТИМ В ПРОЕКТА REACH YOUTH...