Самоосъзнатост – цели

  • Самоосъзнатостта е способността да разпознаваме и разбираме собствените си чувства и емоции. Работим върху изграждането на речник за чувства и емоции и свързването му с разпознаването на техните физически и поведенчески аспекти, как те ни влияят и с какви последствия. След това започваме да работим с нашите ценности и как нашите ценности могат да повлияят на нашите чувства и поведение в различни ситуации.
  • Обучителите трябва да могат „да разсъждават върху собствените си възгледи, нагласи, предразсъдъци и вербални и невербални комуникационни стилове: обучителите трябва да са наясно със своите нагласи и предразсъдъци и тяхното възможно въздействие върху обучаемите.

Image by Gerd Altmann from Pixabay