Нашите материали

IO2 – Набор от демократични методи за интервенция и материали за присъствено обучение

Наборът включва инструменти, методи и упражнения за обучение по теми, свързани с демокрацията. Съдържанието на набора от инструменти се състои от теми, въз основа на които могат да се провеждат серии от присъствени обучения, които отговарят на нуждите на професионалистите, работещи с младежи и социалните работници.

Also available in: DEELITESBG

Also available in: DEELITESBG

ИП3 Допълнителен модул на тема : „Комуникация и справяне с конфликти“

Добрата комуникация и справянето с конфликти са едни от първите умения, които трябва да бъдат придобити с цел успешното въвличане в дебат по темата за демокрацията. Ето защо партньорите в проекта REACH YOUth решиха да създадат съдържание по тази тема в отделен модул. След завършване на обучението в този модул, професионалистите, които работят с младежи, ще бъдат подготвени да ги научат как да провеждат толерантен дебат в конфликтни ситуации и да водят позитивен диалог.

Наличен и на: EN DEEL – ES – IT

ИП4  Платформа за електронно обучение

Предвидили сме, че не всеки ще може да се включи в присъственото обучение. За тази цел нашите материали ще бъдат достъпни чрез платформата за електронно обучение REACH YOUth.

Нашият екип разработва в момента платформата. Ако искате да ви информираме, когато сме готови – Свържете се с нас!

ИП5 Практическо ръководство за прилагане

Това ръководство ще служи за подкрепа на всички, които ще преминат присъственото или електронното обучение, с цел да ги улесни и напътства в прилагането на набора от демократични методи за интервенция в работата с младежи.

Нашият екип разработва в момента този продукт. Ако искате да ви информираме, когато сме готови – Свържете се с нас!

Наличен и на: DEELITESBG