Нашите материали

IO2 – Набор от демократични методи за интервенция и материали за присъствено обучение

Наборът включва инструменти, методи и упражнения за обучение по теми, свързани с демокрацията. Съдържанието на набора от инструменти се състои от теми, въз основа на които могат да се провеждат серии от присъствени обучения, които отговарят на нуждите на професионалистите, работещи с младежи и социалните работници.

Also available in: DEELITESBG

Also available in: DEELITESBG

ИП3 Допълнителен модул на тема : „Комуникация и справяне с конфликти“

Добрата комуникация и справянето с конфликти са едни от първите умения, които трябва да бъдат придобити с цел успешното въвличане в дебат по темата за демокрацията. Ето защо партньорите в проекта REACH YOUth решиха да създадат съдържание по тази тема в отделен модул. След завършване на обучението в този модул, професионалистите, които работят с младежи, ще бъдат подготвени да ги научат как да провеждат толерантен дебат в конфликтни ситуации и да водят позитивен диалог.

Наличен и на: EN DEEL – ES – IT

ИП4  Платформа за електронно обучение

Предвидили сме, че не всеки ще може да се включи в присъственото обучение. За тази цел нашите материали ще бъдат достъпни чрез платформата за електронно обучение REACH YOUth.

ИП5 Практическо ръководство за прилагане

Това ръководство ще служи за подкрепа на всички, които ще преминат присъственото или електронното обучение, с цел да ги улесни и напътства в прилагането на набора от демократични методи за интервенция в работата с младежи.

Наличен и на: DEELITESBG