партньори

координатор

Sozialwerk Dürener Christen

Германия

„Sozialwerk Dürener Christen“ е сдружение с нестопанска цел, която работи по проекти си в района на Дюрен (Германия / Рейнланд) от 1985 г.

Ние изпълняваме над 20 проекта и дейности в областта на работата с младежи, младежката заетост, професионалното обучение, образованието и интеграцията на емигранти. В допълнение към това работим и в сферата на извънболничната помощ. Основната целева група на нашите проекти са младежи в неравностойно положение (на възраст от 15 до 27 години).

Цели и съдържание на нашите проекти:

Коучинг, консултации и кариерно ориентиране; подобряване на уменията за професионална интеграция, професионално обучение (8 професии); практическа професионална квалификация; алтернативно образование; интеграция на емигранти (по-специално бежанци).

sozialwerk-dueren.de

Асоциация Caminos

Испания

Дейностите на сдружението с нестопанска цел Caminos са в сферата на образованието.

Името ни Caminos подчертава значението на намирането на нови пътища за постигане на целите, за откриване на индивидуални ресурси и възможности за съвместно преодоляване на истинските предизвикателства.

Ние се фокусираме върху разработването и трансфера на иновативни методи от други страни към европейския контекст, достигайки до испанските организации, които предлагат услуги.

Основните ни цели са насърчаване на обмена и комуникацията, подобряване на индивидуалните възможности за развитие, подкрепа за социалното включване на хората в неравностойно положение и разработване на иновативни методологии в областта на обучението, образованието и социалното развитие чрез национално и международно сътрудничество.

www.asoccaminos.org

Център за социална иновация – CSI

Кипър

Екипът на CSI се състои от професионалисти с общо над 50 години  опит в областта на социалните иновации, предприемачеството, образованието, рационализацията, информационните и комуникационните технологии, глобалния здравен процес – природните науки, бизнес криминалистиката, младежкото развитие, мотивация и приспособяването на ресурсите за постигане на цели. Членовете на нашия учредителен екип са работили на три континента и са сътрудничили на организации и лица от различни страни. Екипът използва своя опит в подкрепа на идентифицирането на системни проблеми и разработването и прилагането на интелигентни и устойчиви решения при решаване на трудни социални проблеми.

Хората в CSI се фокусират върху разработването и въвеждането на решения за систематични социални, образователни и икономически проблеми. Тези решения са разработени благодарение на различни взаимодействия със заинтересованите страни. Вярваме, че качеството на живот се подобрява, когато процесът на социални иновации се използва за постигане на социална справедливост, решаване на системни проблеми и разработване на решения, които предлагат нови възможности за хората и организациите.

csicy.com

CESIE

Италия

CESIE е неправителствена организация, създадена през 2001 г., вдъхновена от работата и теориите на италианския социолог Данило Долчи (1924-1997). CESIE работи за активното включване на хората, гражданските общества и институциите в реализацията на проекти в различни тематични области за насърчаването на растежа и развитието, като винаги оценява многообразието по отношение на моралните ценности и човешкото развитие.

cesie.org

БИМЕК

Бимек е създадена през 2007 г. и развива своята дейност в областта на професионалното обучение и развитието на умения за възрастни, за да останат конкурентоспособни в бързо променящия се свят. Бимек има за цел да подпомога развитието на организациите и да допринеся за по-устойчива и конкурентоспособна европейска икономика.

Компанията е член на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси и като такъв има достъп до широка мрежа за популяризиране на идеята за интегриране на младите хора в света на труда.

БИМЕК също така е член и съосновател на Института за обучение на възрастни, който включва усилията на мрежа от обучаващи институции, обучители на възрастни и кариерни консултанти за повишаване на качеството и адекватността на обучението за възрастни и професионалното образование и обучение.

bimec-bg.com