Reach Youth: Активни действия за човешките права

сеп. 18, 2020 | Новини

Първата среща по проекта REACH YOUTH се проведе във Велес-Малага (Испания) на 10 и 11 декември 2019 г. По време на срещата бяха взети всички оперативни решения за реализиране на идеята и за озъществяване на работа с младежите.

ЗА КАКВО ЩЕ РАБОТИМ В ПРОЕКТА

REACH YOUTH е проект, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да предостави на специалистите, които работят с младежи, актуализирани инструменти и методологии за обсъждане на политиката и активното участие на младите хора в обществения живот. По този начин специалистите ще бъдат овластени да противодействат на антидемократичните тенденции сред младежите в неравностойно положение и ще могат да работят за укрепване на демокрацията, толерантността и човешките права.

За да постигнат това, партньорите в проекта ще разработят инструменти за обучение, методологии и упражнения за стимулиране на изграждането на демократични ценности като диалог, толерантност, способност за разпознаване на подвеждаща информация и пропаганда, насочена към експлоатация на уязвимостта на младите хора чрез техния гняв, дискомфорт и негодувание.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

  • „Демократичен комплект за интервенция“ – Комплектът включва инструменти, методи и упражнения за обучение по теми, свързани с демокрацията. Съдържанието на комплекта за интервенция се състои от теми, въз основа на които могат да се провеждат серии от присъствени обучения, които отговарят на нуждите на професионалистите, работещи с младежи и социалните работници.
  • Допълнителен модул на тема : „Комуникация и разрешаване на конфликти“ – Добрата комуникация и справянето с конфликти са едни от първите умения, които трябва да бъдат придобити с цел успешното въвличане в дебат по темата за демокрацията. Ето защо партньорите в проекта REACH YOUTH решиха да създадат съдържание по тази тема в отделен модул. След завършване на обучението в този модул, професионалистите, които работят с младежи, ще бъдат подготвени да ги научат как да провеждат толерантен дебат в конфликтни ситуации и да водят позитивен диалог.
  • Платформа за електронно обучение – Предвидили сме, че не всеки ще може да се включи в присъственото обучение. За тази цел нашите материали ще бъдат достъпни чрез платформата за електронно обучение REACH YOUth.
  • Практическо ръководство за прилагане – Това ръководство ще служи за подкрепа на всички, които ще преминат присъственото или електронното обучение, с цел да ги улесни и напътства в прилагането на набора от демократични методи за интервенция в работата с младежи.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Специалисти, които работят с младежи, социолози, психолози, преподаватели, които се занимават с младежи в неравностойно положение и искат да усвоят нови умения и инструменти, за да станат модели за подражание и да разпространяват демокрацията като укрепват демократичните ценности сред младите хора.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

  • Курс за обучение на специалисти, които работят с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други социални науки, социални работници и др.
  • Обучение за мобилност за специалисти, които работят с младежи относно инструменти и методи за справяне с въпроси по темите за демокрацията, толерантността, разбирането на политическата система и значението на активното участие във формирането на по-добро бъдеще за младите хора.
  • Пилотиране на методологиите по време на 5-те пилотни курса за обучение на платформата за електронно обучение за специалисти, които работят с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други социални науки, социални работници и др.

Ако се интересувате от темите на проекта, можете да се свържете с нас на имейл: eileen.quinn@cesie.org и да ни последвате в социалните мрежи чрез: #ReachYouthEU #youth4democracy #youthwork.

ЗА ПРОЕКТА

REACH YOUTH се финансира от програма Еразмус+, Партньорства за иновации и ще се изпълнява в периода 01.10.2019 – 31.03.2022.

Партньори по проекта са: