Проектът

REACH YOUth

REACH YOUth is all about reaching young people with the core values of democracy. The many challenges our youth is facing and the overall decrease of trust in institutions are dangerous tendencies that are increasingly affecting young people. They stop believing in democracy and active participation as the mean to improve their life and community. As a consequence, they might even fall for anti-democratic views and dangerous political groups. 

How do we deal with this then?

Reach youth consortium is talking directly to those who are the closest to those young people who might be more at risk of taking these unhealthy political views upon themselves. These cloaked heroes are none other than our youth workers, psychologists, social workers and other professionals alike. They are most often one of the few able to support young people going through a though time. We want help them out with this offering the REACH YOUTH training material, modules and e-learning platform to support their daily work of change agents for the lives of many young men and women. The material is designed by youth workers for youth workers and addresses a wide range of topics connected to democracy and active participation.

Описание

Целта на проекта е да обучи и подкрепи социалните работници и професионалисти, които работят с младежи в неравностойно положение, в прилагането на иновативни  методи за изграждане на демократични ценности. Изследвания показват, че младите хора в неравностойно положение са уязвими и това ги прави склонни да се присъединяват към антидемократични и популистки течения. Социалните работници и професионалисти трябва да бъдат подготвени и способни да предадат ценностите на демокрацията, активното гражданство, толерантността, междукултурния диалог и способите за управление на конфликти, за да могат успешно да обучават и овластяват младите хора, с които работят. Те трябва и да ги предпазват от последствията, до които водят антидемократичните идеологии.

Цели

Да предоставим

подкрепа на социалните работници и професионалистите в работата им за изграждане на демократична толерантност и взаимно разбирателство сред рискови младежи от маргинализирани групи, които са подложени на екстремистко и анти-демократично влияние.

Да предложим

начин за преодоляване на антидемократичните настроения сред младежите в неравностойно положение чрез използване на истории, базирани на принципите на демокрация, толерантност и основните права на човека.

Да осигурим

съвременни методи и инструменти за работа, които дават възможност за дискусии по теми, свързани с политиката и участието на младите хора в обществения живот.

Да засилим

взаимното разбирателство и културния обмен между младите хора с цел изграждане на по-силна междукултурна и интегрирана Европа.

Дейности

2 транснационални обучения за професионалисти

2 транснационални обучения за професионалисти, работещи с младежи, относно инструментите и методите за приобщаване на младите хора към темите за демокрация, толерантност, разбиране на политическата система и значимостта на активното участие в процесите за изграждане на по-добро бъдеще.

5 пилотни тренинги на платформата за електронно обучение

5 пилотни тренинги на платформата за електронно обучение за професионалисти, работещи с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други обществени науки, социални работници и др.

Национални пилотни обучения

Национални пилотни обучения с цел прилагане на инстументите за демокрация, насочени към професионалисти, работещи с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други обществени науки, социални работници и др.

Заключителна конференция

Заключителна конференция за представяне на проекта, неговите инструменти и резултати пред заинтересовани страни в областта на работата с млади хора и на социалните дейности, както и ръководни кадри и представители на институции от образователния сектор.

Резултати

младежи / социални работници / психолози / учители

20 обучени професионалисти, работещи с младежи / социални работници / психолози / учители, да използват нашия набор от инструменти в работата си с младежите в неравностойно положение по темите свързани с демокрацията, активното участие, диалозите между представители на различни култури и поколения.

младежки организация / центрове

ще се възползват от обучението и инструментите, създадени по проекта REACH YOUth, както и от платформата за електронно обучение, която ще им предостави възможност да обучават и своите специалисти.

млади хора

ще бъдат обучени с цел да използват своите нови познания, за да се откажат завинаги от антидемократичните убеждения, възприемайки изцяло принципите на демокрацията.

професионалисти

Информационно събитие с участието на 30+ професионалисти, работещи в основните сфери, които адресира проекта, които ще прегърнат идеята да са основни защитници и разпространители на демократичните ценности сред младежта.