Проектът

REACH YOUth

REACH YOUth дава възможност на младите хора да научат основните ценности на демокрацията. Многото предизвикателства, пред които са изправени младежите, и масовото намаляване на доверието в институциите са опасни тенденции, които засягат все повече младите хора. Те спират да вярват в демокрацията и активното участие като средство за подобряване на техния живот и обществото. В резултат е възможно дори да последват антидемократични възгледи и опасни политически групи. 

Как ще се справим с това тогава?

Консорциумът на REACH YOUth работи директно с хората, които са най-близо до младежи, изложени на риск да възприемат нездравословни политически възгледи. Тези тайни герои са не друг, а нашите специалисти, които работят с младежи, психолози, социални работници и други професионалисти. Те най-често са едни от малкото, които могат да подкрепят младите хора, които преживяват трудни моменти. Искаме да им помогнем със създадените от нас учебни материали, модули и платформата за електронно обучение на REACH YOUTH, да ги подкрепим в ежедневната им работа за подпомагане на промяната в живота на младите мъже и жени. Материалите са създадени от хора, които работят с млади хора за хора, работещи с млади хора в риск и включват широк спектър от теми, свързани с демокрацията и активното участие.

Описание

Целта на проекта е да обучи и подкрепи социалните работници и професионалисти, които работят с младежи в неравностойно положение, в прилагането на иновативни  методи за изграждане на демократични ценности. Изследвания показват, че младите хора в неравностойно положение са уязвими и това ги прави склонни да се присъединяват към антидемократични и популистки течения. Социалните работници и професионалисти трябва да бъдат подготвени и способни да предадат ценностите на демокрацията, активното гражданство, толерантността, междукултурния диалог и способите за управление на конфликти, за да могат успешно да обучават и овластяват младите хора, с които работят. Те трябва и да ги предпазват от последствията, до които водят антидемократичните идеологии.

Цели

Да предоставим

подкрепа на социалните работници и професионалистите в работата им за изграждане на демократична толерантност и взаимно разбирателство сред рискови младежи от маргинализирани групи, които са подложени на екстремистко и анти-демократично влияние.

Да предложим

начин за преодоляване на антидемократичните настроения сред младежите в неравностойно положение чрез използване на истории, базирани на принципите на демокрация, толерантност и основните права на човека.

Да осигурим

съвременни методи и инструменти за работа, които дават възможност за дискусии по теми, свързани с политиката и участието на младите хора в обществения живот.

Да засилим

взаимното разбирателство и културния обмен между младите хора с цел изграждане на по-силна междукултурна и интегрирана Европа.

Дейности

2 транснационални обучения за професионалисти

2 транснационални обучения за професионалисти, работещи с младежи, относно инструментите и методите за приобщаване на младите хора към темите за демокрация, толерантност, разбиране на политическата система и значимостта на активното участие в процесите за изграждане на по-добро бъдеще.

5 пилотни тренинги на платформата за електронно обучение

5 пилотни тренинги на платформата за електронно обучение за професионалисти, работещи с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други обществени науки, социални работници и др.

Национални пилотни обучения

Национални пилотни обучения с цел прилагане на инстументите за демокрация, насочени към професионалисти, работещи с младежи, психолози, студенти по хуманитарни и други обществени науки, социални работници и др.

Заключителна конференция

Заключителна конференция за представяне на проекта, неговите инструменти и резултати пред заинтересовани страни в областта на работата с млади хора и на социалните дейности, както и ръководни кадри и представители на институции от образователния сектор.

Резултати

младежи / социални работници / психолози / учители

20 обучени професионалисти, работещи с младежи / социални работници / психолози / учители, да използват нашия набор от инструменти в работата си с младежите в неравностойно положение по темите свързани с демокрацията, активното участие, диалозите между представители на различни култури и поколения.

младежки организация / центрове

ще се възползват от обучението и инструментите, създадени по проекта REACH YOUth, както и от платформата за електронно обучение, която ще им предостави възможност да обучават и своите специалисти.

млади хора

ще бъдат обучени с цел да използват своите нови познания, за да се откажат завинаги от антидемократичните убеждения, възприемайки изцяло принципите на демокрацията.

професионалисти

Информационно събитие с участието на 30+ професионалисти, работещи в основните сфери, които адресира проекта, които ще прегърнат идеята да са основни защитници и разпространители на демократичните ценности сред младежта.