Μαθησιακοί στόχοι

Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα και συναισθήματα. Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα λεξιλόγιο για συναισθήματα και συναισθήματα και να το συνδέσουμε με την αναγνώριση των φυσικών και συμπεριφορικών πτυχών τους, πώς μας επηρεάζουν και με ποιες συνέπειες. Στη συνέχεια, ασχολούμαστε με τις αξίες μας και πώς οι αξίες μας μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας σε διαφορετικές καταστάσεις.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι σε θέση «να στοχάζονται για τις δικές τους απόψεις, στάσεις, προκαταλήψεις και στυλ λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας: οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν τις στάσεις και τις υποθέσεις τους και τον πιθανό αντίκτυπό τους στους μαθητές.

Εικόνα του Gerd Altmann από την Pixabay