Μαθησιακοί στόχοι

Σε όλη αυτή την ενότητα, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να υλοποιήσετε τη δραστηριότητα «Η Κλίμακα των Συμμετεχόντων» με νέους. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να:

  • Συντονισμός μιας συνεδρίας της κλίμακας συμμετοχής.
  • Παρουσιάστε και καθοδηγήστε τους νέους σε όλη τη δραστηριότητα.
  • Υποκινήστε τους να συζητήσουν τη συμμετοχή.
  • Υποστηρίξτε τους στον εντοπισμό δημιουργικών τρόπων για να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους και να συμμετέχουν περισσότερο.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων