Το υλικό μας

IO2 – ‘Το Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης΄ και face-to-face εκπαίδευση

Το ‘Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης’ διαθέτει μια συλλογή από εργαλεία, μεθοδολογίες και όργανα για εκπαίδευση με αντικείμενο τη δημοκρατία. Το περιεχόμενο του εργαλείου παρέμβασης θα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να αποτελέσει το βασικό στοιχείο μιας σειράς face-to-face εκπαιδεύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργαζομένων και επαγγελματιών σε θέματα νεολαίας.

Διατίθεται επίσης σε: DEENITESBG
Διατίθεται επίσης σε: DEENITESBG

IO3 – Συμπληρωματικό μοντέλο επικοινωνίας και βασικές αρχές συγκρούσεων

Η διαχείριση της επικοινωνίας και των συγκρούσεων είναι μια από τις δεξιότητες-κλειδιά που πρέπει να κατέχουμε πριν να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε μορφή δημοκρατικής συζήτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συνεταιρισμός του REACH YOUTH αφιέρωσε μια ολόκληρη εκπαιδευτική ενότητα σε αυτό το θέμα. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μοντέλου, οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας θα είναι εξουσιοδοτημένοι και έτοιμοι να εκπαιδεύσουν νέους πάνω στο εργαλείο και να τους φέρουν αντιμέτωπους με δυνητικά συγκρουσιακές καταστάσεις και συζητήσεις με ανοχή και θετικό διάλογο.

Διατίθεται επίσης σε: EN DE – ES – ITBG

IO4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα

Δεν είναι εφικτό να παρακολουθήσουν όλοι το face-to-face εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μην ανησυχείτε! Το υλικό μας θα είναι επίσης διαθέσιμο και προσαρμοσμένο για διαδικτυακή χρήση στην on-line πλατφόρμα REACH YOUth.

IO5 – Εγχειρίδιο Μεταφοράς/Οδηγός Εφαρμογής

Το εγχειρίδιο θα υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους, καθώς επίσης και τους εκπαιδευόμενους της διαδικτυακής πλατφόρμας, στην εφαρμογή του εργαλείου ‘Δημοκρατική Παρέμβαση’ και των μεθόδων της διαχείρισης της επικοινωνίας και των συγκρούσεων με τους νέους με τους οποίους δουλεύουν.

Διατίθεται επίσης σε: DEENITESBG