Το Πρόγραμμα

REACH YOUth

Το πρόγραμμα REACH YOUth αποσκοπεί στην ενημέρωση των νέων σχετικά με τις αξίες της δημοκρατίας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει οι νέοι και η ολοένα αυξανόμενη μείωση της εμπιστοσύνης τους προς ιδρύματα και θεσμούς είναι επικίνδυνες τάσεις που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τους νέους του σήμερα. Σταματούν να πιστεύουν στη δημοκρατία και στην ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ως μέσο βελτίωσης της ζωής και της κοινότητάς τους. Συνεπώς, ενδέχεται να υιοθετήσουν αντιδημοκρατικές απόψεις και να ενταχθούν σε επικίνδυνες πολιτικές ομάδες. 

How do we deal with this then?

Reach youth consortium is talking directly to those who are the closest to those young people who might be more at risk of taking these unhealthy political views upon themselves. These cloaked heroes are none other than our youth workers, psychologists, social workers and other professionals alike. They are most often one of the few able to support young people going through a though time. We want help them out with this offering the REACH YOUTH training material, modules and e-learning platform to support their daily work of change agents for the lives of many young men and women. The material is designed by youth workers for youth workers and addresses a wide range of topics connected to democracy and active participation.

Rationale

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση και την υποστήριξη των εργαζομένων και των επαγγελματιών σε θέματα νεολαίας στην ανάπτυξη καινοτόμων και ιδιαίτερα αποτελεσματικών μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση θεμάτων δημοκρατίας με μειονεκτούντες νέους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μεινονεκτούντες νέοι είναι ευάλωτοι στο να υποκύπτουν σε αντιδημοκρατικές και λαϊκίστικες τάσεις. Οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες σε θέματα νεολαίας πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και ικανοί να μεταβιβάζουν τις αξίες της δημοκρατίας, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, της ανοχής, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διαχείρισης συγκρούσεων, προκειμένου να ενισχύσουν τους νέους με τους οποίους εργάζονται και να τους προστατεύσουν από τις συνέπειες των ακόλουθων αντιδημοκρατικών ιδεολογιών.

Στόχοι

Να εξουσιοδοτήσει

τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους συναφείς επαγγελματίες να δουλεύουν με τη δημοκρατία, την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση για την περιθωριοποιημένη νεολαία που κινδυνεύει από εξτρεμισμό και αντιδημοκρατικές τάσεις.

Να αντιταχθεί

στις μειονεκτούσες αντιδημοκρατικές τάσεις των νέων αναζωογονώντας τη δημοκρατία, την ανοχή και τις αφηγήσεις που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Να παρέχει

στον εργαζόμενο σε θέματα νεολαίας σύγχρονα εργαλεία και όργανα για συζήτηση επί της πολιτικής και για συμμετοχή των νέων στον δημόσιο βίο.

Να αυξήσει

την αμοιβαία κατανόηση και την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των νέων προς μια πιο πολυπολιτισμική και ενσωματωμένη Ευρώπη.

Δραστηριότητες

2 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

2 διακρατικές εκπαιδεύσεις για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας πάνω σε εργαλεία και μεθόδους, προκειμένου να εφοδιάσουν τους νέους με τις αρχές της δημοκρατίας και της ανοχής, της κατανόησης του πολιτικού συστήματος και της σημασίας της ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

5 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

5 πιλοτικές εκπαιδεύσεις πάνω στη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, ψυχολόγους, φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών και άλλων επιστημών που σχετίζονται με την κοινωνία και κοινωνικούς λειτουργούς.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Εθνικές πιλοτικές εκπαιδεύσεις πάνω στο εργαλείο δημοκρατικής παρέμβασης για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, ψυχολόγους, φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών και άλλων επιστημών που σχετίζονται με την κοινωνία και κοινωνικούς λειτουργούς.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τελικό Συνέδριο για την παρουσίαση του Προγράμματος, των εργαλείων του και τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους φορείς των τομέων της νεολαίας και της κοινωνικής εργασίας, καθώς και των θεσμικών φορέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα

εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας/κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/δάσκαλοι

θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο μας της δημοκρατικής παρέμβασης και εκπαιδεύονται  προκειμένου να εφοδιάσουν τους μειονεκτούντες νέους με τις αρχές της δημοκρατίας, της ενεργής συμμετοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των γενεών.

οργανώσεις/κέντρα νεολαίας

θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση και τα εργαλεία που προσφέρονται από την πρωτοβουλία του Προγράμματος REACH YOUth, η οποία συμπεριλαμβάνει μια διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία τα κέντρα νεολαίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες τους.

νέοι

θα επωφεληθούν από τη νέα γνώση την οποία θα αποκτήσουν, αρνούμενοι μια για πάντα αντιδημοκρατικές τάσεις και ασπαζόμενοι το πλήρες πνεύμα  της δημοκρατίας.

Εκδήλωση (Multiplier event) ενδιαφερόμενων

Εκδήλωση (Multiplier event) 30+ ενδιαφερόμενων φορέων η οποία θα περιστραφεί γύρω από τη θεματολογία του Προγράμματος και θα διαδώσει περαιτέρω τον λόγο της δημοκρατίας στον εργασιακό τομέα των νέων.